Gelijk naar de inhoud

Nieuwsbrief 2019.2 – Diplomaronde, kerstvakantie, algemene vergadering, en vrijwilligers gezocht

Nog een maand en dan mogen we weer genieten van de winterfeestdagen. Hoog tijd voor een nieuwsbrief met info van de afgelopen en de aankomende periode.

Diplomaronde november

In de periode 6 tot en met 13 november was er een diplomaronde waarbij alle kandidaten met vlag en wimpel zijn geslaagd voor hun A, B, C, Zwemvaardigheid 1, 2, 3 of Snorkelen A diploma. Alle geslaagden gefeliciteerd met jullie prestatie. Wij leren het aan en jullie laten zien dat je aan de eisen van de nationale zwemdiploma’s voldoet. Bij de uitreikingen waren vele gelukkige gezichten te zien.

Afzwemmen ABC
Afzwemmen ABC
Afzwemmen Zwemvaardigheid
Afzwemmen Zwemvaardigheid
Sinterklaas

In de week 25 t/m 29 november wordt aandacht besteed aan Sinterklaas. Hoe, dat blijft nog even een verrassing.

11-12-2019 waterpolowedstrijd in Zwemcentrum Rotterdam

In verband met een waterpolowedstrijd van de Nederlandse heren is er Woensdag 11 december geen wedstrijdtraining. Het leszwemmen zal die dag volledig in het doelgroepenbad plaats vinden. Ouders/broertjes/zusjes mogen die dag meekijken langs de badrand. Uiteraard blootvoets of met blauwe overschoentjes die dan kosteloos beschikbaar worden gesteld.

Kerstvakantie

De winterfeestdagen zijn er sneller dan je denkt. In de kerstperiode is er geen zwemmen. Leszwemmen heeft woensdag 11 en 13 december de laatste zwemdagen van 2019. Wedstrijdzwemmers trainen voor het laatst op 20 december. Na de hopelijk goed verlopen feestdagen trainen de wedstrijdzwemmers weer vanaf 2 januari 2020. Het leszwemmen begint op woensdag 6 en vrijdag 8 januari. Iedereen alvast een hele fijne kerstvakantie gewenst met een mooie jaarwisseling en een gezond, sportief en succesvol 2020.

Contributie

Elk jaar zijn er tegen het eind van het jaar wel achterstallige betalingen Onnodig om te zeggen dat voor ons en voor betalende leden vervelend is. Want de nieuwe contributie komt er dan al weer aan en dat valt altijd tegen met de uitgaven van de kerstperiode. Willen de betalende leden er bij stil staan de contributie tijdig volledig voldaan te hebben zodat er zo weinig mogelijk overloop is naar het nieuwe jaar? Tijdig is uiterlijk op 1-12-2019! De dames van de contributieadministratie helpen u herinneren aan de contributie. Als u een brief of email hierover krijgt wilt u dan zo snel mogelijk betalen?

Contributie
Privacy

U krijgt deze nieuwsbrief via een email of met de hand uitgereikt als wij geen emailadres hebben. Het emailadres is ons beschikbaar gesteld bij de inschrijving van een lid. Mocht u geen prijs stellen op informeren via uw emailadres laat dit dan met een antwoord op het emailbericht weten. Op onze website hebben wij onze volledige privacyverklaringen opgenomen. Kijk hiervoor op deze pagina

Algemene vergadering 2020

Dit jaar is de Algemene Vergadering uitgesteld en tot op heden heeft deze nog niet plaats gevonden. Het betreurt ons dat dit gebeurd is, maar de huidige 4 bestuursleden hebben domweg te weinig tijd gehad alles in goede banen te leiden. Daarom zijn wij in gesprek met mogelijke kandidaten voor het bestuur. Wij hopen binnenkort op tijdelijke uitbreiding van het bestuur. Leden of ouders van leden die denken een goede bijdrage te kunnen leveren voor het bestuur of ondersteunende taken roepen we nog steeds op zich te melden. Het bestuur is volgens de statuten verplicht jaarlijks alle leden te informeren over onder andere de financiën. Helaas zal dat dit jaar dus niet meer lukken. Wij hebben nu wel 24 februari 2020 vastgezet als datum voor de Algemene Vergadering 2020. Hierin zullen wij 2018 en 2019 behandelen. Eén ding is zeker, wij moeten contributieprijzen gaan verhogen. De prijzen zijn per 1-1-2017 vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd. Onder andere de btw-verhoging van 6 naar 9% per 1-1-2019 is voor de vereniging vervelend geweest. De huur van het badwater voor lessen en trainingen is de grootste kostenpost voor de vereniging. Zodra de verhoging van de contributie bekend is, zullen de nieuwe contributietarieven direct worden bekend gesteld.

Algemene vergadering 2020
Vrijwilligers gezocht

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Mede hierdoor kunnen wij de contributies laag houden. De vrijwilligers zijn veelal ouders van zwemmers die het leuk vinden iets te doen voor de omgeving waar hun kinderen actief zijn. Zwemmers blijven niet altijd en daardoor is er ook altijd wel verloop onder de vrijwilligers. Heeft u wat vrije tijd beschikbaar? Schroom niet ons te vragen wat u voor ons en de zwemmers kunt betekenen. Hierboven hebben we al opgeroepen voor het bestuur, maar er zijn meer activiteiten. Denk aan hulp bij de zwemles of –training. Denk aan een rol als gastouder of hulp bij de kassa, enz. Vraag naar de mogelijkheden bij één van onze kaderleden. Zij vertellen u graag meer. Tot onze volgende nieuwsbrief.

Vrijwilligers gezocht

Meer nieuwsberichten

Uitnodiging Algemene Vergadering 8 april 2024

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2024 (verder AV).Het huidige bestuur zal hier verantwoording afleggen over het boekjaar 2023. Wij vragen u zich via e-mail aan secretaris@zwemmenrz.nl: aan te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn; af te melden als u hierbij niet aanwezig zult zijn. De...

Lees verder