Gelijk naar de inhoud

Sinds maart 2020 staat onze samenleving op de kop.
Ondertussen een klein anderhalf jaar verder, zijn we nog net niet helemaal terug naar de situatie van voor Corona.
In deze nieuwsbrief komen de nodige feitjes over start en einde zomervakantie, Algemene Vergadering, Leszwemmen, Wedstrijdzwemmen en Snorkelen aan bod.

Algemene Vergadering (AV) uitgesteld

Het bestuur heeft de algemene vergadering uitgesteld. De vergadering waar het bestuur zich verantwoordt op financieel gebied over het vorig jaar, de begroting voor het nieuwe jaar deelt en eventuele contributievoorstellen doet. Ook informeren de commissies van Elementair en Wedstrijdzwemmen over de gang van zaken in het vorig jaar en kijken zij net als de secretaris van de vereniging vooruit.
Het bestuur heeft aangegeven vooralsnog in september duidelijkheid te geven over de datum van de AV. Waarom heeft het bestuur besloten de AV uit te stellen? Helaas heeft Corona ons veel parten gespeeld. Waren door de berekening van compensatie de gevolgen nog niet goed duidelijk en was een begroting niet op te stellen. Gelukkig is ons de huur van badwater voor de periodes dat wij niet mochten zwemmen al vrij snel kwijtgescholden waardoor de klap beperkt bleef.
Alvast wat feiten wat terug zou komen in de AV:
Een positief financieel resultaat van ruim € 9.000, voornamelijk als gevolg van ontvangen contributies voor niet gezwommen periodes. Deze worden uiteraard in 2021 en waar van toepassing in 2022 verrekend.
Het ledenaantal is met 32 leden gedaald waarvan 25 betalende en 7 kaderleden. Allen grotendeels als gevolg van Corona.

Coronaprotocol Elementair zwemmen

Onlangs hebben we Coronaprotocol 9.0 bij het zwembad aangeboden. Naar aanleiding van de versoepelingen van eind juni mag onder voorwaarden publiek bij het diplomazwemmen kijken. Op het moment dat u dit leest is deze hopelijk goed gekeurd en hebben betrokkenen bij het diplomazwemmen op 7 juli mogen kijken vanaf de tribune.

Het coronaprotocol vindt u op onze website en is van belang voor alle regels waar wij aan ons moeten houden. Het zijn er niet veel meer, maar overtredingen worden nog steeds zwaar bestraft. Houdt dus 1,5 meter afstand en zeker belangrijk: het is nog niet toegestaan in het pand te blijven als u niet zwemt! Lees op de website het protocol.

Coronaprotocol v9.0

In het coronaprotocol beschrijven wij welke maatregelen wij nemen om besmettingen met covid-19 tijdens onze activiteiten te voorkomen.

Lees meer
Diplomazwemmen

Zoals bij de start half maart beloofd organiseren wij voor de zomervakantie 2 diploma momenten.
28 en 30 april leverde ondanks de lange 2e stop toch 16 gediplomeerde ABC zwemmers op.
Allemaal nogmaals gefeliciteerd.
7 juli alweer de 2e ronde voor A, B en C. Hier zullen 14 kandidaten voor een diploma zwemmen. Deze nieuwsbrief wordt verspreid vlak voor het diplomazwemmen. We gaan ervan uit dat ook zij allemaal zullen slagen voor hun diploma’s A, B of C, alvast gefeliciteerd!

Contributie en compensatie

Ondertussen is alle compensatie naar aanleiding van de sluitingen als gevolg van Coronamaatregelen doorgerekend. Iedereen heeft ondertussen te horen gekregen welke bedragen zij nog voor de nieuwe periodes moesten betalen.
We rekenen erop dat iedereen zo snel mogelijk de contributies betaalt en we de komende perioden voorlopig geen sluitingen door Corona meer hoeven te verrekenen.

Vertrouwenscontactpersonen

Afgelopen periode is er een wijziging opgetreden in onze vertrouwenspersonen. Linda Goderie heeft ZRZ verlaten en zich bij onze collegavereniging Racing Club aangesloten. Vanwege onze samenwerking met Racing Club in de Blue Marlins blijft zij voor wedstrijdzwemmers wel een aanspreekpunt. Onze nieuwe vertrouwenscontactpersoon is Jenny Zwijnenburg (foto). Zij is voor alle leden het aanspreekpunt voor meldingen, ondersteuning bij ongewenst gedrag, advies en doorverwijzing. Zie onze website https://zwemmenrz.nl/over-ons/vertrouwenscontactpersoon/ voor alle informatie over de vertrouwenscontactpersoon.
Jenny is bereikbaar via 06-18649427 of vertrouwenscontactpersoon@zwemmenrz.nl.

Verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma’s

In april heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) een steekproef gedaan in het kader van het behoud van de licentie. We zijn met vlag en wimpel geslaagd en mogen de nationale zwemdiploma’s blijven uitgeven. Voor de ouders van onze diplomazwemmers een bevestiging dat zij gekozen hebben voor een zwemlesaanbieder die zwemmers opleidt voor de Nationale Norm Zwemveiligheid en staat voor kwaliteit en een veilig zwemklimaat. U kunt op de website https://www.allesoverzwemles.nl alles lezen over de nationale zwemdiploma’s.

Snorkelen

De diploma’s voor het snorkelen veranderen. Tot 1 juli 2021 leidden wij snorkelaars op voor het Scubadoeprogramma van het NOB (Nederlandse OnderwatersportBond). De NOB stopt echter met Scubadoe en heeft met de NRZ een nieuw programma opgesteld. Deze past in het verlengde van ABC en valt nu ook in een licentievorm onder de NRZ. Wij vragen met ingang van 1 juli de licentie voor het snorkelprogramma aan.  We gaan er vanuit dat wij spoedig uitsluitsel op de aanvraag zullen hebben en wij de snorkelaars vrij snel een Nationaal Snorkeldiploma 1 na een geslaagd examen kunnen uitreiken.

Zomervakantie Leszwemmen

De laatste lessen voor leszwemmen zijn woensdag 14 en vrijdag 16 juli.
De zwemlessen na de zomervakantie starten op woensdag 1 en vrijdag 3 september.
U krijgt via e-mail en/of WhatsApp-bericht te horen of er wijzigingen zijn in tijdstippen.
De laatste les maken we er een klein discofeestje van met een traktatie aan het eind. Laat zwemmers het niet missen.

Zomervakantie Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmers krijgen via de communicatielijnen van Blue Marlins informatie over de zomervakantieperiode en of/wanneer er zomertrainingen zijn.

Aanpassing Blue Marlins

Zoals eerder gemeld werkt ZRZ op het gebied van wedstrijdzwemmen samen met Racing Club in de startgemeenschap Blue Marlins. Onlangs heeft de collega vereniging Z&PC Rotterdam haar deelname hierin beëindigd en gaat deze verder als zelfstandige wedstrijdvereniging.
ZRZ heeft jarenlang met Z&PC samengewerkt in de startgemeenschappen ZRS, RSW en Rotterdam Swimming. In Rotterdam Swimming was ook Racing Club en kortstondig het ondertussen opgeheven WZ010 betrokken.
De naam Rotterdam Swimming is vorig seizoen gewijzigd naar Blue Marlins.

De besturen van ZRZ en Racing Club zetten de samenwerking voort, maar onderzoeken of de samenwerking op een andere manier kan worden voortgezet. Zij hebben hiervoor advies gevraagd bij de ondersteuners van Rotterdam SportSupport.
Zodra de gewogen opties/adviezen bekend zijn zullen wij de opgestelde adviezen delen en de leden raadplegen. Het bestuur mikt op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De leden bepalen ten allen tijde het vervolg van de samenwerkingsvorm.

ZRZ op Jeugdvakantieland

Deze zomervakantie zal ZRZ weer op Jeugdvakantieland aanwezig zijn. Van 16 tot en met 27 augustus is de grootste speeltuin van Nederland geopend voor plezier, leren vermaak en lol. Wij zullen  hier het Snorkelen promoten en meerdere momenten jonge zwemmers plezier laten beleven in een groot zwembad.
Komen jullie ook langs? Vertel vriendjes en familie dat ze op Jeugdvakantieland kennis met ons kunnen maken. De clinics zijn veelal snel vol dus reserveer op de dag dat je op Jeugdvakantieland ben snel een plekje.

Meer nieuwsberichten

Uitnodiging Algemene Vergadering 8 april 2024

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2024 (verder AV).Het huidige bestuur zal hier verantwoording afleggen over het boekjaar 2023. Wij vragen u zich via e-mail aan secretaris@zwemmenrz.nl: aan te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn; af te melden als u hierbij niet aanwezig zult zijn. De...

Lees verder