Gelijk naar de inhoud

Nieuwsbrief 2022.1

We zijn nog niet helemaal terug naar de situatie voor Corona, maar met weinig beperkingen en een CoronaToegangsBewijs kunnen we weer doen wat we zo graag willen. Zwemmen tegen elkaar of zwemles krijgen en daar naar kijken.
In deze nieuwsbrief weer wat feitjes die we graag met jullie delen.

Algemene Vergadering (AV) 2020-2021

In 2021 is de Algemene vergadering (AV) niet doorgegaan. Na eerst uitgesteld te zijn volgde uiteindelijk toch afstel. Voor nu ziet het er naar uit dat we midden/eind april toch een AV in het clubhuis van ZRZ aan de Korperweg te kunnen houden. De AV gaat zeker door, want we willen en moeten de resultaten van 2020 en 2021 echt met jullie bespreken. Een maand voor de definitieve datum krijgen jullie weer de uitnodiging. 
Wat is een AV en voor wie is deze? Wij zijn een zwemvereniging die wordt geleid door een dagelijks bestuur. Dit bestuur moet aan de leden verantwoording afleggen over de inkomsten, uitgaven en allerhande acties die het bestuur namens en voor jullie onderneemt of laat ondernemen door commissies of werkgroepen. Het bestuur verantwoordt zich op financieel gebied over het vorig jaar, de begroting voor het nieuwe jaar en doet eventueel contributievoorstellen als de situatie er om vraagt. Ook informeren de commissies van Elementair en Wedstrijdzwemmen over de gang van zaken in het vorige jaar en kijken zij net als de secretaris van de vereniging vooruit.
De AV is voor alle leden van de vereniging, jong, oud, wedstijd- les- of banenzwemmer en vrijwilligers en kaderleden. Jeugdleden kunnen vertegenwoordigd worden door hun ouder(s).
4 weken voor de datum worden de leden uitgenodigd voor het bijwonen van de AV.
I.v.m. voorbereidingen wil het bestuur graag weten door middel van een aan- of afmelding wie er aanwezig is.

Diplomazwemmen

Binnenkort zal voor de leszwemafdeling weer diplomazwemmen worden georganiseerd. We hebben vorig jaar besloten vaker en met kleinere groepen het diplomazwemmen te organiseren. De planning voor dit jaar is door de tijdelijke sluiting i.v.m. Coronamaatregelen van december en januari wel een beetje in de war gegooid. Maar we gaan er vanuit voor de zomervakantie weer twee momenten voor ABC, 1 moment voor Zwemvaardigheid en 1 moment voor Snorkelen te verzorgen.
Omdat het diplomazwemmen wat sneller op elkaar aansluit delen we geen brieven meer uit aan zwemmers die afvallen voor een afzwemmoment. Het proefzwemmen wordt ook niet meer van te voren aangekondigd. Blijf uw zwemmer elke week kleding mee geven. Zie de foto voor de kledingeisen.
Degenen waarvan wij denken dat ze het diploma moeten kunnen halen nodigen we met de welbekende brief uit.

Wanneer is er weer diplomazwemmen?

Groep

Diplomazwemmen

Snorkelen

20 april

ABC jeugd

22 april

Zwemvaardigheid (ZV) jeugd

27 april

ABC + ZV volwassenen

29 april

ABC jeugd

29 juni

ABC volwassenen

1 juli

Contributie en compensatie

De laatste sluiting van december en januari compenseren we door de maand januari niet in rekening te brengen.
We krijgen wel eens de vraag: “Waarom moet ik vooraf betalen?”. We verplichten u om vooraf te betalen zodat we aan het eind van de maand de rekeningen van die maand kunnen betalen. Schrik niet, de rekening van het zwembad is 80% van al onze kosten en die moet op tijd betaald worden. Als we achteraf contributies in rekening zouden brengen lopen we het risico niet aan die verplichting te kunnen voldoen.
Wedstrijdleden krijgen via e-mail een verzoek tot betaling van hun maandelijkse of kwartaalcontributie. Deze is ondertussen verstuurd voor februari en het eerste kwartaal. Geen e-mail gezien? Controleer dan jouw spammap. Het kan zijn dat ons verzoek daar is terecht gekomen.
Leszwemleden worden bij de receptie gevraagd de contributie te voldoen via pin of overschrijving.
We rekenen er op dat iedereen nu zo snel mogelijk de contributies betaalt en we de komende perioden geen sluitingen door Corona meer hoeven te verrekenen. 

Contributie en compensatie
Eind oktober 2021 zijn twee algemeen bestuursleden opgestapt. Onder andere i.v.m. zwangerschappen/bevallingen. Wij danken hierbij Christa en Anelida nogmaals voor hun inbreng de afgelopen jaren. Dit betekent dat we weer op zoek zijn naar leden die een rol in de besturing van de vereniging willen en kunnen spelen. Bij de Algemene Vergadering (AV) worden bestuursleden definitief verkozen. Tijdens en door de aanwezigen bij de AV wordt de voorzitter verkozen. Ook die rol is nog vacant en wordt nu tijdelijk ingevuld door één van de bestuursleden. Bij de eerste bestuursvergadering worden de rollen secretaris, penningmeester, dagelijks bestuurslid en de portefeuilles onderling besproken en ingevuld. Heb je wat tijd, kun je iets betekenen voor onze zwemvereniging? Meld je dan aan via het e-mailadres: bestuur@zwemmenrz.nl. Kom erbij!
Uitbreiding Licentie Nationale Zwemdiploma’s met Snorkelen

De leden die bij ons zwemlessen voor ABC, Zwemvaardigheid of Snorkelen volgen hebben gekozen voor een vereniging die de veiligheid en kwaliteit van het leren zwemmen heeft geborgd.
Door interne en externe medewerkers wordt regelmatig getoetst of de vereniging handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.
Vanaf 7 januari  is onze licentie uitgebreid met het onderdeel Snorkelen. Ook voor snorkelen haal je nu dus bij ons een Nationaal Snorkeldiploma! Heb je ABC of kun je goed zwemmen op dit niveau? Dan kun je bij ons de lessen op woensdagavond volgen. Het snorkelen is een leuke zwemactiviteit voor jong en oud waarvan je op vakanties veel plezier kunt hebben. We hebben nog ruimte voor nieuwe snorkelaars dus schrijf je snel in voor een Nationaal Snorkeldiploma via onze website https://zwemmenrz.nl/snorkelen!

Meer nieuwsberichten

Uitnodiging Algemene Vergadering 8 april 2024

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2024 (verder AV).Het huidige bestuur zal hier verantwoording afleggen over het boekjaar 2023. Wij vragen u zich via e-mail aan secretaris@zwemmenrz.nl: aan te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn; af te melden als u hierbij niet aanwezig zult zijn. De...

Lees verder
Nieuwsbrief 2024.1

De eerste nieuwsbrief dit jaar. Leest u snel verder want er zijn momenten die uitvallen, er komt een Algemene Vergadering aan en nog veel meer interessante feitjes en mededelingen die we graag met u delen.

Lees verder