Gelijk naar de inhoud

Nieuwsbrief 2024.1

Ongeveer 3x per jaar maken wij deze nieuwsbrief met de belangrijkste feitjes van het recente verleden en de nabije toekomst.  Deze nieuws- brief belangrijke feiten om kennis van te nemen. Lees snel verder.

Vooraankondiging Algemene Vergadering

Op 8 april 2024 wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) gehouden. Wij zijn een vereniging en behartigen met het bestuur de belangen van de leden. De leden hebben echter altijd een stem die telt. Niet alleen om bestuursleden te (her)kiezen, maar ook om in te stemmen of mee te denken met plannen en aanpassingen die het bestuur wil of moet doorvoeren om de activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Het bestuur zal verantwoording afleggen over 2023, de begroting van 2024 voorleggen en het belangrijkse punt deze AV, een contributievoorstel doen. Zie hier onder. De uitnodiging komt 1 maand van te voren en de stukken twee weken van te voren. U komt toch ook?

Vooraankondiging contributieverhoging en wijziging innen

Sinds 1 juni 2021 hebben wij onze tarieven niet meer verhoogd. Alle rekeningen konden betaald blijven worden. Dankzij compensatiemaatregelen konden tariefwijzigingen worden opgevangen zonder de leden om extra bijdrages te vragen.

Dit jaar ontkomen we niet aan een verhoging. De belangrijkste oorzaak is de verhoging van de huur van het zwembad met maar liefst 8,6 %. Het badwater is 85% van onze begroting en dus een behoorlijke kostenpost. Tijdens de AV van 8 april zal het bestuur de nieuwe tarieven voorstellen.

Het bestuur zal ook de volgende aanpassing voorstellen. De contributie is gebaseerd op alle kosten in het boekjaar. De contributie mag u ineens, per half jaar, per kwartaal of in 10 termijnen betalen. Deze laatste mogelijkheid wil het bestuur aanpassen naar 12 gelijke maandelijkse termijnen. Voordelen:, maandelijks bedrag gaat omlaag, automatische overmaken per bank gaat makkelijker. Eerlijk is eerlijk, hoe u ook betaalt, u zult op jaarbasis wel meer moeten betalen.

De prijzen zijn nogal drastisch gestegen en het bestuur zal dan ook voorstellen de verhoging per 1 april 2024 in te laten gaan. Dit is geen 1 april grap! Laat uw stem horen op de AV. Ziet u andere mogelijkheden laat het ons gerust weten!

Ouder-kind zwemmen, nieuwjaarsduik

3 en 5 januari 2024 hebben we met een aantal leden met een nieuwjaarsduik het nieuwe jaar geopend. We hadden op iets meer zwemmers en ouders gerekend, maar in een gemoedelijke sfeer is in het doelgroepenbad gezellig gezwommen op muziek. De afsluiting met een oliebol was voor velen een leuke traktatie. De aanwezigen waren positief over de organisatie en gaven aan dat dit best volgend jaar ook weer mag. Tijdens deze nieuwsjaarsduik is een ouder zo enthousiast geworden dat ze ondertussen is gaan helpen in het zwembad. Lees later meer over helpen.

Carnavalszwemmen 21 en 23 februari

In navolging op de nieuwjaarsduik zullen we in de voorjaarsvakantie op 21 en 23 februari ook weer met muziek zwemmen. Komen jullie verkleed naar deze dagen? Gewoon leszwemmen, maar in plaats van dagelijkse kleding mag je verkleed komen zwemmen. Geen smink of lippenstift en dergelijke graag, maar een clownneus, grote schoenen, carnavalpak of iets dergelijks lijkt ons heel erg leuk. Kom jij ook verkleed?

Diplomazwemmen, datums voor in de agenda

Op veler verzoek hierbij de voorlopige geplande datums voor het diplomazwemmen in 2024.
Onze planning gaat uit van deze datums, maar kunnen door omstandigheden wijzigen.

Groep Proefzwemmen Diplomazwemmen Proefzwemmen Diplomazwemmen
Snorkelen jeugd
1 maart
22 maart
volgt
volgt
ABC Jeugd
27 en 29 maart
19 april
23 en 25 oktober
22 november
Zwemvaardigheid Jeugd
27 en 29 maart
19 april
23 en 25 oktober
22 november
ABC Volwassenen
26 april
17 mei
8 november
8 november
Zwemvaardigheid volwassenen
26 april
17 mei
29 november
29 november
3 kaderleden in opleiding

Op dit moment zijn 3 van onze kaderleden in opleiding voor het diploma Lesgever ABC.

Deze opleiding is een vakopleiding. Met andere woorden, als het diploma gehaald is zijn zij gekwalificeerd om als lesgever te mogen werken voor alle aanbieders van leszwemmen. Of dit nu verenigingen, scholen of zwembaden zijn. Ze hebben nu bijna het voortract (de baden 1, 2 en 3) gehad en gaan binnenkort verder in de diplomabaden A, B en C.
Een aantal van onze vrijwilligers hebben deze opleiding eerder ook gedaan en enkelen begeleiden nu de nieuwe kaderleden in opleiding. Fox, Max en Abdallah nog veel succes!

Handje helpen?

Zoals boven vermeld draaien wij op vrijwilligers. Geen van onze kadeleden worden betaald voor hun inzet. Vrijwilligers kun je nooit te veel hebben, wel te weinig. Regelmatig komen we soms wel een handje te kort. Naast een kleine vrijwilligersvergoeding wordt enkele malen per jaar voor de vrijwilligers ook iets georganiseerd om hen te bedanken of om samen buiten het zwembad iets leuks te doen. De handlangers in het bad worden begeleid door opgeleide vrijwilligers en krijgen zo ook wat lesvaardigheden mee.

Wil je iets voor ons betekenen? Schroom niet bij de dames van de receptie langs te lopen en je hulp aan te bieden. Alle hulp is welkom!

Meer nieuwsberichten

Uitnodiging Algemene Vergadering 8 april 2024

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2024 (verder AV).Het huidige bestuur zal hier verantwoording afleggen over het boekjaar 2023. Wij vragen u zich via e-mail aan secretaris@zwemmenrz.nl: aan te melden als u hierbij aanwezig wilt zijn; af te melden als u hierbij niet aanwezig zult zijn. De...

Lees verder
Nieuwsbrief 2024.1

De eerste nieuwsbrief dit jaar. Leest u snel verder want er zijn momenten die uitvallen, er komt een Algemene Vergadering aan en nog veel meer interessante feitjes en mededelingen die we graag met u delen.

Lees verder
Terugblik snorkelclinics op Jeugdvakantieland

Dit jaar heeft de 65e editie van Jeugdvakantieland in Ahoy Rotterdam plaats gevonden. Zwemmen Rotterdam-Zuid was er dit jaar weer bij om snorkelclinics te geven. Tijdens de clinics maakten bezoekers kennis met het snorkelen en de wonderen die onder water gevonden kunnen worden!

Lees verder