Gelijk naar de inhoud

Reglementen, statuten en beleidsstukken

Statuten

De statuten zijn de grondslag voor hoe wij opereren. Uw en onze rechten en plichten staan daarin vastgelegd. U kunt het ook lezen als een soort van algemene voorwaarden voor uw lidmaatschap bij onze vereniging.

Download

Beleid gedragingen

In dit document staat hoe wij binnen de vereniging met elkaar omgaan, en bevat onze gedragscode, protocol Pestgedragingen en Protocol Ongewenst Seksuele gedragingen.

Download

Protocol Ongewenst Seksuele Gedragingen

Het protocol beschrijft hoe wij omgaan met ongewenst seksueel gedrag binnen de vereniging. Het is onderdeel van het “Beleid Gedragingen” en daarmee aanvullend op, en onlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement.

Download

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op, en beschrijft de degelijke uitvoering van de statuten. Wijzigingen in dit document worden op de jaarlijkse algemene vergadering vastgesteld.

Download

Algemene gedragscode

Hierin beschrijven wij de regels waarin een ieder binnen de vereniging zich aan dient te houden met betrekking tot het gedrag wat hij/ zij vertoont. De dagelijkse uitvoering van het Beleid Gedragingen wordt hierin beschreven. Elke vrijwilliger die bij ons werkt heeft dit document ondertekend.

Download

Privacyverklaring

Het privacybeleid vertelt u hoe wij met gegevens omgaan die u met ons deelt of die wij en derderen verzamelen doormiddel van uw bezoek aan onze website.

Lees verder

Gedragsregels locaties

Hierin beschrijven wij de algemene gedragsregels voor de verschillende locaties waar wij activiteiten organiseren. De regels van de locatie gaan altijd voor onze eigen algemene regels. Bedenk ook hier dat wij te gast zijn en jij een visitekaartje van onze zwemclub bent! Aanwijzingen van personeel en begeleiders worden altijd zonder discussie opgevolgd.

Download

Protocol Pestgedragingen

Het protocol beschrijft hoe wij omgaan met pestgedrag binnen de vereniging. Het is onderdeel van het “Beleid Gedragingen” en is daarmee aanvullend op, en onlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement.

Download

Cookiebeleid

Het cookiebeleid vertelt u op welke manier wij gegevens verzamelen via onze website en hoe en derderen deze gegevens verwerken. Het is een aanvulling op ons privacybeleid, specifiek gericht op de verzameling van gegevens middels cookies via onze website.

Lees verder