Coronavirus en contributie, een brief van de voorzitter

coronavirus

Belangrijk, met deze brief informeren wij jullie over hoe wij met de contributie om zullen gaan. Het zijn rare tijden. De maatregelen om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen zorgen voor een hele bijzondere situatie. Een situatie waar niemand van ons ooit eerder mee te maken heeft gehad. Ik hoop werkelijk dat iedereen van jullie en jullie gezins- en familieleden gezond en wel zijn. 1Dat jullie de maatregelen opvolgen en alleen bij noodzaak het huis verlaten. Ik hoop jullie na deze bizarre tijd allemaal weer te zien.

Lees verder

Mededeling contributies 2020-2021

Voor onze diensten betaalt u als lid van de vereniging Zwemmen Rotterdam-Zuid contributie. Die contributie gebruiken wij voor het betalen van alle kosten van de vereniging. Denk hierbij aan het badwater waar we in leszwemmen of trainen, belastingen, water en elektra voor het clubhuis en verzekeringen die betaald moeten worden.

Afgelopen 2 jaar zijn diverse prijzen omhoog gegaan. We hebben er helaas allemaal mee te maken. Vorig jaar is bijvoorbeeld het lage BTW tarief met 3% verhoogd. Dit tarief wordt onder andere gebruikt voor het badwater waar we allemaal gebruik van maken voor onze zwemactiviteiten. Dit badwater is afgelopen jaren in totaal 12% duurder geworden ten opzichte van de prijzen van 2017, het jaartal waarin de contributies die we nu hanteren zijn vastgesteld. Onze contributies hebben we sinds 1-1-2018 niet meer aangepast en de som van de contributie is nu niet meer voldoende om alle (gestegen) kosten te dekken.

24 februari jongstleden is de Algemene Vergadering (verder AV) van de vereniging gehouden. Hier is door het bestuur uitleg gegeven over de kosten en tekorten van de afgelopen 2 jaren. We zijn met het in gebruik nemen van het nieuwe zwembad ook meer water gaan huren voor onze activiteiten. Hiermee bedienen we zowel leszwemmen als wedstrijdtrainingen met een flinke uitbreiding aan uren en mogelijkheden. Met het badwater betalen wij ook mee aan de kosten van de trainers voor het techniek- en wedstrijdzwemmen.

Door het bestuur is bij de AV aangegeven dat het noodzakelijk is dat alle contributies verhoogd worden om de kosten weer te kunnen dekken. De AV heeft ingestemd met de voorstellen van het bestuur en heeft de ingangsdatum van de nieuwe contributies vastgesteld op 1 april 2020.

Vanaf die datum zullen alle contributies dan ook verhoogd worden. Iedereen krijgt hierover dit bericht en waar nodig een factuur of aangepaste factuur voor de nieuwe contributies. Waar nodig zullen persoonlijke voorstellen gedaan worden over een eventuele stapsgewijze verhoging.

Wat zijn nu de nieuwe contributies?

Hieronder vinden jullie de nieuwe bedragen terug. Het kan zijn dat je niet zeker weet welke bedrag voor jou van toepassing is. Vraag dan bij de kassier of de contributieadministratie na welk tarief voor jou geldt of wacht op de volgende factuur.

Mocht de verhoging reden zijn om te stoppen met de activiteiten waar voor ingeschreven is dan vernemen we dit graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 27 maart 2020. Let op! Dit moet altijd met een uitschrijfformulier gebeuren! Een simpel mailtje of mededeling bij de kassa is niet voldoende en wegblijven is zeker niet de manier.

Wist je dat je…

 • met de Rotterdampas eenmaal per jaar € 25,00 korting contributie krijgt?
 • via Jeugdfonds Sport en Cultuur een bijdrage tot € 280,00 kunt vragen of
 • via Stichting Meedoen in Rotterdam een bijdrage van € 250,00 kunt vragen?
 • wij open staan voor andere ondersteunende initiatieven?
 • de contributie vooraf moet betalen zodat de rekeningen achteraf betaald kunnen worden?

Nieuwe contributiebedragen

De nieuwe contributies vanaf 1-4-2020, te betalen in 10 gelijke maandtermijnen: per 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei, 1 juni, 1 juli, 1 september, 1 oktober, 1 november 4 gelijke kwartaaltermijnen: per 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.

Activiteit

Per Maand

Per kwartaal

Opmerking bij activiteir

Leszwemmen
- Jeugd

€ 42,50

€ 106,25

Lessen van 45 minuten op woensdag of vrijdag

- Volwassenen

€ 38,50

€ 96,25

Lessen van 30 minuten op vrijdag

Snorkelen*

€ 42,50

€ 106,25

Lessen van 45 minuten op woensdag

Extra activiteit*

€ 19,50

€ 58,50

Geldt voor de 2e of 3e activiteit. Duurste activiteit is altijd de eerste activiteit.

Banzenzwemmen *

€ 30,00

€ 75,00

1 uur zwemmen op vrijdag

Wedstrijdzwemmen **
- 1 uur per week

€ 46,50

€ 116,25

Techniek- of wedstrijdzwemmen, zwemacademie, active groepen

- 2 tot 3 uur per week

€ 57,50

€ 143,75

Techniek- of wedstrijdzwemmen zwemacademie, active groepen

- 3,5 uur per week

€ 74,25

€185,65

Wedstrijdzwemmen L2T,T2T,T2C performance groepen

- 4 tot 6 uur per week

€ 96,25

€ 240,65

Wedstrijdzwemmen L2T,T2T,T2C performance of elite groepen

- 6,5 uur per week

€ 108,90

€ 272,25

Wedstrijdzwemmen L2T,T2T,T2C elite groepen

* Deze contributies worden in ieder geval niet meer gewijzigd tot 1-4-2021.

** Deze contributies zullen niet meer gewijzigd worden tot 1-10-2021. Dit in verband met afspraken met onze samenwerkingspartner op het gebied van wedstrijdzwemmen.

Zwemmen in maart

zwembad ijsselmonde

Wij maken gebruik van één van de mooiste zwembaden van Rotterdam. Helaas komt daarbij kijken dat het zwembad geregeld voor ons gesloten is voor evenementen. Eind van deze maand vindt het Olympische Kwalificatie Toernooi Waterpolo plaats in Zwemcentrum Rotterdam. Het zwembad is daardoor voor ons gesloten. Gelukkig hebben we samen met het Sportbedrijf Rotterdam een alternatief gevonden: Zwembad IJsselmonde.

Lees verder

Uitnodiging Algemene Vergadering 24 februari 2020

Algemene vergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering 2020.
Deze vergadering zal het huidige bestuur verantwoording afleggen over de boekjaren 2018 en 2019. Wij vragen u zich, aan- dan wel af te melden via het formulier onderaan deze pagina of per email aan secretaris@zwemmenrz.nl.

De vergadering zal op maandag 24 februari 2020 om 20:00 uur in het Clubhuis van ZRZ aan de Korperweg 18 (3084 NC) in Rotterdam gehouden worden. Inlopen vanaf 19:30 uur.

Documenten worden ongeveer 2 weken vooraf aan de AV via email beschikbaar gesteld en zullen op de AV aanwezig zijn.
Wij vragen de stukken vooraf door te lezen en vragen/opmerkingen zo veel mogelijk vooraf via email aan secretaris@zwemmenrz.nl bekend te stellen.

Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen AV 17 mei 2018
 4. Verantwoording
  1. Jaarverslagen 2018
  2. Rekening 2018 en verslag financiële commissie
  3. Decharge bestuur 2018
  4. Jaarverslagen 2019
  5. Rekening 2019 en verslag financiële commissie
  6. Decharge bestuur 2019
Pauze
 1. Invulling vacatures
  1. Bestuur*
  2. Commisies*
 2. Begroting 2020, Contributies 2020-2021
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

* Voor het bestuur en financiële commissie worden kandidaatleden gezocht! Heb jij wat tijd beschikbaar en wil jij bijdragen aan het versterken van het bestuur of de financiële commissie? Dan zoeken we jou! Je zou de vereniging en haar leden een groot plezier doen. Info over deze agendapunten:

Ad 5.1 bestuur

De volgende bestuursleden zijn in 2019 volgens schema en om privéredenen afgetreden:   Danny Maasland, Patricia Pelk De volgende bestuursleden zijn in 2020 volgens schema aftredend:  Eric Reynart, Fija Reynart

Deze aftredende bestuursleden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld.
Het volgende bestuurslid wenst tussentijds af te treden en is derhalve niet opnieuw verkiesbaar: Ruud Hoppenbrouwer

De voorzittersfunctie is ad interim door Eric Reynart ingevuld. Deze functie is dan ook vacant.

Volgens statuten moeten wij minimaal 5 bestuursleden hebben. Medio 2019 was het bestuur nog maar 4 personen en met het aftreden van Ruud Hoppenbrouwer daalt het aantal zelfs naar 3 leden. Daarom zoeken wij nieuwe bestuursleden!
De voorzitter is het enige bestuurslid dat door de AV in functie moet worden benoemd.
Overige functies en portefeuilles worden binnen het bestuur onderling verdeeld.
Wat zoeken wij in een bestuurslid? Zeker geen verplichting maar het helpt om enige bekendheid  met de zwemsport en het besturen te hebben. Voor de rol van voorzitter moet de kandidaat o.a. kunnen verbinden en netwerken en niet vies zijn van aanwezigheid bij activiteiten van de vereniging en vertegenwoordiging bij externe bijeenkomsten.
Voor de rol van secretaris moet de kandidaat enige vorm van bekendheid met computerwerken hebben (veelal mail en tekstverwerking) en niet bang zijn voor contacten met externen.

Kandidaat-bestuursleden worden gevraagd zich vóór 21-2-2020 aan te melden via secretaris@zwemmenrz.nl.

Bestuursleden per 18-05-2018:
Functie Naam Status
Voorzitter (a.i.) Eric Reynart Aftredend bestuurslid (2020)
Secretaris Patricia Pelk Aftredend bestuurslid (2019)
Penningmeester Petra de Bel Zittend bestuurslid (2021)
2e Penningmeester Fija Reynart Aftredend bestuurslid (2020)
Lid Danny Maasland Aftredend bestuurslid (2019)
Lid Ruud Hoppenbrouwer Aftredend bestuurslid (2021)

(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

Ad 5.2 financiële commissie

Door uitstel van de AV van 2019 is er geen nieuw FC lid benoemd.
De volgende leden van de financiële commissie treden volgens schema af:
Erling Ouweneel in 2019 en Don van Nieuwenhuize in 2020

Kandidaat-leden voor de financiële commissie worden gevraagd zich vóór 21-2-2019 aan te melden via secretaris@zwemmenrz.nl.

Financiële commissie per 18-05-2018:
Erling Ouweneel Aftredend (2019)
Don van Nieuwenhuize Aftredend (2020)
Reserve: Vacant

(tussen haakjes het jaartal van aftreden volgens schema).

Nieuwsbrief – november 2018

Nog enkele weken en het is weer kerstvakantie.
Het moment om alle leden te informeren over de komende periode.

Diplomaronde 23 november 2018

Op 23 november organiseren wij weer een diplomaronde voor alle deelnemers aan het ABC of Zwemvaardigheidprogramma.
Van 19:00-20:00 staan ABC en Z12 gepland voor de jeugd. Van 20:00 tot 21:00 ABC voor de volwassenzwemmers.
De uitnodigingsbrieven worden in week 45 uitgedeeld en wij vragen u deze in week 46 ingevuld in te leveren en te betalen. Let u op de voorwaarden?!
Alle kandidaten voor een diploma succes!

Voor de zwemmers die niet diplomazwemmen gaat die dag de les niet door, maar je mag natuurlijk wel komen kijken! De les van de badjes 1,2 en 3 in het doelgroepenbad gaat wel door.

Vakantie’s en feestdagen

5 december is er geen zwemles (Sinterklaas). Op woensdag en vrijdag 28 en 30 november is er wel aandacht voor Sinterklaas. De les zal dan met muziek op de achtergrond worden gegeven en …???.
De kerstvakantie begint voor ons programma op 17 december.
Woensdag 12 december en vrijdag 14 december zijn dus de laatste zwemlessen van dit jaar.
De eerste lessen in 2019 staan geprogrammeerd voor 9 en 11 januari.

Licentie Zwem ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid

Het is gelukt! Ook Zwemmen Rotterdam-Zuid is nu  Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s!.
Het goede nieuws is al even binnen en op de website van de Nationale Raad Zwemveiligheid is het al te lezen. Wij worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.
Binnenkort zullen wij hier nog meer van laten zien en over laten horen!

Belangrijk: Gedrag richting instructeurs en vrijwilligers

In de vorige nieuwsbrief vertelden wij al iets over gedrag richting instructeurs en kassavrijwilligers.
Afgelopen periode is uitvoer gegeven aan het aangescherpte beleid hierin. Een ouder die over het randje ging van tolerant gedrag is te kennen gegeven dat zij niet meer welkom is.
Nogmaals, wij tolereren geen gedrag meer dat in strijd is met ons beleid en zullen veel sneller als voorheen mensen/zwemmers de toegang tot onze activiteiten om die redenen ontzeggen.

Alles voor een leuke en veilige zwemles of training. U kunt ons beleid en gedragsregels voor leden en bezoekers nalezen op deze pagina.

AH Sportactie 2018, wij doen mee!

AH Sportactie 2018

Albert Heijn heeft in kader van deze sportweek samen met NOC*NSF de AH Sportactie in het leven geroepen. Vanaf 17 september krijg je bij Albert Heijn bij elke aankoop die je doet een sportvoucher. Deze kun je inleveren op www.ahsportactie.nl en geeft je recht op 2 keer gratis sporten. Goed nieuws! Wij doen mee aan de AH Sportactie.

Met uw verzilverde code kunt u via ahsportactie.nl uzelf aanmelden voor activiteiten bij ons en/of andere aanbieders. Bij ons kunt u meedoen aan clinics voor snorkelen en trimzwemmen (techniekzwemmen). Kijk op onze pagina bij AH Sportactie voor de dagen dat wij u deze activiteiten aanbieden en om uzelf/ uw kinderen voor één of meerdere activiteiten aan te melden!

Bij aanmelding mag u 2 keer bij ons meedoen aan de clinic. Wij hebben de spullen, het enige wat u mee hoeft te nemen is uw zwemkleding, een handdoek en de bevestiging die u ontvangen heeft. Sporten met elkaar is leuk, neem dus vooral (na aanmelding via de actiesite) ook vrienden of familie mee! Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan!

Is de clinic u bevallen en wilt u graag verdergaan met snorkelen en trimzwemmen? Dan kunt u zich kosteloos bij ons inschrijven*.

Op de actie site van de AH Sportactie, kunt u meer informatie vinden met betrekking tot de spaaractie en het aanbod. Ook kunt u daar de algemene voorwaarden en veelgestelde vragen vinden.

Wij zien u graag bij één van onze activiteiten!

* kosteloos inschrijven (normaal €15,-) is alleen geldig als u meegedaan heeft aan een van de clinics die wij  via AH sportactie aanbieden en besluit verder te gaan met de clinic die u gedaan heeft.

Nieuwsbrief Zomereditie – juni 2018

nieuwsbrief

Nog enkele weken en het is weer zomervakantie. Het moment om jullie middels een nieuwsbrief te informeren over de afgelopen en komende periode. Er staat weer een hoop informatie in deze nieuwsbrief, onder andere de afgelopen diplomaronde, de aankomende water polo competitie, banenzwemmen tijdens leszwemmen, licentie  Zwem ABC, AVG en informatie voor volgend seizoen komen aan bod. Veel leesplezier en alvast een fijne zomervakantie!

Diplomarondes april en juni 2018

Dit keer is het gelukt om weer 2 rondes diplomazwemmen in het eerste halfjaar te organiseren.
In april is er succesvol voor het Nationale ABC zwemdiploma gezwommen door 12 kandidaten.
In juni waren er 12 jeugdige en 4 volwassen kandidaten voor de Nationale ABC zwemdiploma’s. Naast de geslaagde 6 deelnemers voor de Zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3 waren er ook 5 deelnemers die het felbegeerde Snorkelen C van de NOB diploma mochten ontvangen. Met deze prima resultaten blijft ons slagingspercentage onverminderd 100%! Wij zijn trots op de resultaten van de kandidaten en deze score.

Laatste trainingen en lessen voor de zomerstop in Zwemcentrum Rotterdam

De zomerstop is nabij. Woensdag 11 en Vrijdag 13 juli hebben wij onze laatste zwemlessen en activiteiten voor trimzwemmen, snorkelen en techniekzwemmen in het Zwemcentrum Rotterdam. De laatste leszwemdagen vullen we als vertrouwd met ouder- en kind zwemmen. Ervaar de zwemles van uw kind mee.
In deze week zijn er geen trainingsactiviteiten voor het wedstrijdzwemmen meer. Deze stoppen een week eerder. In de week van 29 juni tot en met 8 juli zijn er alleen nog ochtendtrainingen (ma, di, do, vr) van 05:30 tot 07:00 uur. Alle wedstrijdzwemmers zijn daar welkom.

Spido Dutch Water Polo Trophy

Alle wedstrijdzwemmers zijn daar welkom. Spido Dutch Water Polo Trophy In de week van 29 juni tot en met 8 juli is er een internationaal waterpolo toernooi voor de Nederlandse dames ter voorbereiding op het EK Waterpolo. Met Olympische en Wereldkampioen Verenigde Staten, Europees kampioen Hongarije en verliezend Olympisch finalist Italië een sportieve happening in ons thuisbad.
Dit heeft echter wel consequenties voor onze lessen en trainingen. Wedstrijdtrainingen in de middag/avond vervallen (zie hierboven). Leszwemmen op woensdag en vrijdag kan doorgaan, maar met een aangepaste indeling.
Alle lessen vinden plaats in het doelgroepenbad. Het is even inschikken, maar wij
menen dat dat beter is dan de lessen te laten vervallen. De lessen zullen ook wel enigszins aangepast worden. Kijkt u dus niet raar op als de badjes 4 met A en B met C bij elkaar in het water liggen.
Toegang naar de tribune is niet mogelijk. U zult bij de horeca moeten plaats nemen.

Nieuwsbrief - Spido Dutch Water Polo Trophy
Spido Dutch Water Polo Trophy
Nieuwe activiteit

Wij hebben meerdere verzoeken gekregen om te kijken of het mogelijk is dat ouders van leszwemmers kunnen banen zwemmen tijdens de leszwemuren. Goed nieuws! Wij hebben daar ruimte voor. We beginnen met 1 baan en bij meer interesse is er een 2e baan beschikbaar. Heeft u interesse? Informeer bij de kassa (verenigingsreceptie) naar de mogelijkheden.

Wijzigingen programma

Vanaf begin juni zijn er kleine wijzigingen in het programma doorgevoerd om kosten te besparen op badwater huur. Op vrijdag vinden alle activiteiten voor de zwemles voor volwassenen nu plaats in het doelgroepenbad. Uiteraard wordt er nog wel gedeeltelijk geoefend in het wedstrijdbad. In het wedstrijdbad hebben wij nog 4 baantjes beschikbaar voor techniekzwemmen onze doelgroep van De Nieuwe Kans en het trimzwemmen. Is er interesse voor techniek- of trimzwemmen, informeer bij de verenigingsreceptie naar de bijzonderheden.

Contributie

U heeft het al gemerkt. Er kan al enige tijd betaald worden via een pinautomaat. Dit wordt al heel veel gebruikt en daar zijn we erg blij mee. Wij hoeven met minder contant geld over straat. Daarnaast wordt er ook veel contributie betaald met internetbankieren. Daar zijn we nog veel blijer mee. Alleen vragen we u dan bij de betaling het liefst ook de relatiecode voor wie u betaald te vermelden zodat we de betaling kunnen koppelen aan een lid. De relatiecode staat op de ledenpassen onder de streepjescode. Als u ook de naam van de zwemmer voor wie betaald wordt vermeldt, zijn we helemaal gelukkig. Dan zijn er geen misverstanden over de betalingen meer en kunnen we betalingen van ouders met andere achternamen matchen aan leden. Nog even een misverstand wegwerken: Al onze kosten worden gedekt uit de contributies van onze leden. De contributies zijn jaarbedragen die ofwel in 4 kwartaaltermijnen ofwel in 10 maandtermijnen mag worden betaald. Uiteraard mag ineens ook. Dit betekent dus dat perioden als zomer- en kerstvakantie waarin wij niet zwemmen niet in de contributie zitten. Voor de maanden augustus en december vragen wij u niet om contributie. Hoewel de zomervakantie veelal in juli begint vragen we dus in juli nog wel om contributie. Betaal dan ook op tijd om schorsingen na de zomervakantie te voorkomen. Wij houden met de kosten en de contributie ook rekening met uitval van lessen of trainingen door sportactiviteiten in het zwembad of door andere oorzaak. Gemiddeld hebben we jaarlijks 40 weken aan activiteiten en daar is de contributie op gebaseerd. Uitval is dus ingecalculeerd en leidt niet tot teruggave van contributiegeld.

Seizoen 2017-2018 succesvol bij wedstrijdzwemmen

Wij zijn trots op onze wedstrijdzwemploeg. Deze is het gelukt om dit seizoen in maar liefst twee competities te promoveren. In de Nationale Competitie komen we volgend seizoen in de eerste klasse Regio West uit. Weliswaar geëindigd als 2e door een slechte eerste wedstrijd, maar de 4 wedstrijden daarna is de achterstand alleen maar kleiner geworden. We zijn nog 1x promoveren verwijderd van de nationale klassen en zoals het er nu naar uit ziet zou dat volgend seizoen ook al kunnen gebeuren!Daarnaast is het gelukt om in de Regio West competitie als de nummer 1 te promoveren van de C naar de B poule. Ook hier begonnen we met een achterstand, maar die was na 3 wedstrijden al weggewerkt. Meisjes, dames, Jongens en heren wedstrijdzwemmers en trainers/coaches gefeliciteerd namens ons allen!

Licentie Zwem ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid

In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat we druk bezig zijn met het verkrijgen van de licentie voor de Nationale Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen NPZ|NRZ).
Uit de audit kwamen nog enkele verbeterpunten welke we snel kunnen doorvoeren. Als daarna dit bij de NRZ alle lichten op groen zet mogen we ons binnenkort aansluiten bij de rij van gelicentieerde zwemlesaanbieders. Zodra het goede nieuws er is laten wij het u zeker weten!

Algemene Vergadering van 17 mei

17 mei was de algemene vergadering in het clubhuis. Met een opkomst van 21 leden was het gezellig, maar niet druk. Bestuur liet middels de verantwoording zien dat het afgelopen jaar met een negatief resultaat is afgesloten en het ledental licht is gedaald. Ook de begroting voor 2018 is negatief. De vergadering heeft ingestemd om in te teren op de reserve. Bestuur heeft beloofd werk te maken van ledenwerving onder andere voor Snorkelen.
Deze vergadering is voorzitter Ruud Hopppenbrouwer terug getreden. Er is nog geen nieuwe voorzitter gekozen. Vanuit het bestuur wordt de functie ad interim door Eric Reynart ingevuld. Eric draagt de secretariaatstaken aan Patricia Pelk over. Is er iemand die de ambitie heeft het dagelijks bestuur te leiden en de club een gezicht te geven op externe bijeenkomsten dan kan deze zich bij het secretariaat melden (secretaris@zwemmenrz.nl). Petra en Ruud zijn herkozen in het bestuur.
Er is nog een reserveplaats te vullen in de financiële commissie nadat Dik en Cindy af moesten treden omdat zij al 3 jaar in de commissie zitten. Wie 1 of 2x bij de penningmeester op de koffie wil om de boeken te controleren kan zich op het genoemde emailadres melden.
Don van Nieuwenhuize is gekozen in de financiële commissie. Samen met Linda Goderie vervult Don ook een rol als vertrouwenscontactpersoon. Binnenkort zullen de wijzigingen op de website vermeld zijn.

Opleidingen

Vorige nieuwsbrief konden wij u al 2 volledig geslaagden voor de beroepsopleiding Zwemlesgever ABC melden. Nu heeft ook Danny van Der Linden zijn certificaat Zwemlesgever ABC en volledig opgeleid tot lesgever. Er zijn nog twee kaderleden druk met de laatste loodjes. Verwachting is dat zij na de zomervakantie ook het certificaat kunnen behalen. Op de foto staat Danny helemaal rechts.

Nieuwsbrief - Opleidingen kader
Opleidingen kader
Vrijwilligers

Onze vereniging is trots op haar vrijwilligers. We tonen het misschien niet altijd maar het is onverminderd waar. Vrijwilligers? Ja! Al onze medewerkers zijn onbetaalde krachten en hebben veel plezier met alle successen van de zwemmers en staan dan ook graag een beetje vrije tijd af. We zijn altijd op zoek naar meer. Want bij het wedstrijdzwemmen en leszwemmen zijn genoeg activiteiten rondom het zwemmen om invulling aan te geven. Wij hopen dat ouders graag ook een steentje bijdragen en daarmee toe treden tot het vrijwilligerskorps van de vereniging. U leest nu een nieuwsbrief, die wordt gemaakt door vrijwilligers. Bij zwemwedstrijden worden tijden opgenomen door officials. U begrijpt het al, vrijwillig! De verengingsreceptie (kassa) wordt gevuld met vrijwilligers. Betrokkenheid van ouders vinden wij erg prettig. Met enkele ouders extra zijn al veel taken in minder uren uit te voeren en kan er gerouleerd worden.
Wilt u een steentje bijdragen bij wedstrijden of leszwemmen? Geeft het aan via het emailadres info.algemeen@zwemmenrz.nl of bijvoorbeeld bij de receptie of een van de vrijwilligers. Zij staan u graag te woord.

Belangrijk: Gedrag richting instructeurs en vrijwilligers

Regelmatig moeten wij constateren dat men het niet zo nauw neemt met ons gedragingenbeleid. Waar wij onze kaderleden, instructeurs en vrijwilligers verplichten respectvol naar leden en ouders te zijn is het andersom nog wel eens anders. Wij willen u er met klem op wijzen dat wij voor kritiek open staan en graag leren van onze fouten. U mag ons daar altijd op wijzen. Wij vragen u dat wel op een gepaste wijze te doen. Natuurlijk kunt u boos op ons zijn, maar dat hoeft niet gepaard te gaan met schelden en of zelfs slaan en al helemaal niet als daar uw en andere zwemmers van soms erg jonge leeftijd bij zijn. Wij respecteren uw mening maar accepteren geen ongepast gedrag. Onlangs heeft het bestuur aangegeven dat in voorkomende gevallen na hoor en wederhoor tot uitsluiting van lessen of trainingen wordt besloten. Laat het niet zo ver komen! Veelal is een zwemmend kind het slachtoffer. U kunt ons beleid en gedragsregels voor leden en bezoekers nalezen op deze pagina.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer.
Dit heeft ook consequenties voor de zwemvereniging. Wij hebben in ons bestuur Ruud Hoppenbrouwer bereid gevonden te fungeren als Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Hij bereid met enkele overige leden van het bestuur de laatste stappen voor die wij nog moeten nemen om volledig aan de AVG te voldoen. Wij respecteren uw privacy en zullen nimmer informatie met derden delen anders dan ons wettelijk wordt verplicht. Binnenkort informeren wij u verder over de stand van zaken en rechten en plichten van u en ons met betrekking tot de AVG.

Genoeg gelezen, vakantie vieren!

Wij wensen alle lezers van deze nieuwsbrief een fijne zonnige en ontspannende zomervakantie en zien iedereen graag weer uitgerust terug voor seizoen 2018/2019.