Skip to content

Contributie wedstrijdzwemmen

Zwemmen is helaas niet gratis, daarom moet u als lid contributie betalen om te mogen wedstrijdzwemmen bij ons. De contributie wordt elk jaar tijdens de algemene vergadering vastgesteld en is gebaseerd op de kosten die wij maken voor het huren van zwemwater, vergoedingen voor trainers, aanschaf van nieuwe materialen, startgelden voor wedstrijden, administratieve handelingen, etc. Dit maakt dat wedstrijdzwemmen helaas geen goedkope sport is. Om iedereen de kans te geven deze sport te beoefenen, betaalt u bij ons per aantal uren die u/ uw kind per week traint. Voor 2020 gelden de volgende tarieven per trainingsuur.

Maandelijks Per kwartaal Jaarlijks
1 uur per week
10 x €46,50
4 x €116,25
€465,-
tot 2 uur per week
10 x €57,50
4 x €143,75
€575,-
tot 3,5 uur per week
10 x €74,25
4 x €185,53
€742,50
tot 6 uur per week
10 x €96,25
4 x €240,63
€962,50
meer dan 6 uur per week
10 x €108,90
4 x €272,25
€1089,-

De contributie wordt bepaald op basis van de aangeboden trainingsuren voor de groep waar u/ uw kind in deelneemt, overstappen naar een andere groep kan dus betekenen dat u meer of minder zult gaan moeten betalen. Bekijk in het overzicht hieronder hoeveel trainingsuren er per groep aangeboden worden en welk maandbedrag daar bij hoort.

Groep Aangeboden uren Maandbedrag
Zwemacademie
1
10 x €46,50
Learn2Train Active

Learn2Train Performance
3
10 x €57,50
4
10 x €74,25
Train2Train Active

Train2Train Performance

Train2Train Elite
2
10 x €57,50
8,5
10 x €108,90
13,5
10 x €108,90
Train2Compete Active

Train2Compete Sprint

Train2Compete Performance

Train2Compete Elite
2
10 x €57,50
7,5
10 x €108,90
10,5
10 x €108,90
18,5
10 x €108,90
Masters Active

Masters Performance
2
10 x €57,50
4,5
10 x €74,25
Startvergunning

Om aan wedstrijden deel te mogen nemen, moet er startgeld betaald worden. Deze zit niet in de contributie inbegrepen. Deze moet namelijk per kalenderjaar verlengd worden en verschilt per leeftijdsgroep. Deze wordt dan dus ook jaarlijks opnieuw in rekening gebracht. Indien u de startvergunning niet wilt verlengen (bijvoorbeeld omdat u geen wedstrijden meer wilt zwemmen), dient u dit voor 1 december van het huidige jaar aan te geven aan de ledenadministratie. Hieronder vindt u de kosten van de startvergunningen per leeftijdsgroep.

Leeftijdsgroep Jaarlijks
6 - 11 jaar
€2,-
12 jaar
€20,-
13 jaar en ouder
€40,-

Naast bovenstaande kosten, zijn er nog enkele eenmalige kosten:

 • €15,- inschrijfkosten, eenmalig bij inschrijving. Inclusief ledenpas.
 • €5,- bij het kwijtraken en vervangen van de ledenpas
Extra activiteiten

Het kan voorkomen dat u twee of meer activiteiten wilt doen bij ons. U hoeft dan niet voor elke activiteit het volledige bedrag te betalen. De duurste activiteit wordt dan de basisactiviteit, hiervan moet u het volledige bedrag betalen. Voor elke extra activiteit die u dan wilt doen komt er €195,- (per jaar) bij. Er worden geen extra inschrijvingskosten in rekening gebracht bij het aanmelden voor een extra activiteit.

Het betalen van contributie

Bij ons kunt u de verschuldigde contributie betalen per bankoverschrijving en via pin in het zwembad bij de verenigingskassa. Wij accepteren geen contant geld, wij hebben hiertoe besloten vanwege de veiligheid van onze vrijwilligers. Zij hoeven hierdoor niet met veel contant geld over straat.

Indien u het bedrag per bankoverschrijving wilt betalen, kunt u het bedrag sturen naar: 
NL53 INGB 0000 4402 22 ten name van: Zwemmen Rotterdam-Zuid. Vermeld in de beschrijving het lidnummer en naam van u en/of uw kind. Indien u de contributie voor iedereen in uw gezin in één betalingsopdracht overmaakt, vul dan van ieder lid het lidnummer en naam in.

Indien u per pin wilt betalen, dan kunt u dit bij onze kassa in het zwembad doen. Doe dit indien mogelijk na de start van de activiteit, zodat de zwemmers op tijd omgekleed en al aan hun activiteit kunnen beginnen.

Betalen in termijnen

U kunt bij ons de contributie voldoen in termijnen. Daarbij mag u zelf kiezen of u per jaar, per kwartaal of per maand betaald. Hieronder enkele details:

 • Per jaar
  U betaalt het volledige bedrag in één keer aan ons. Na afloop van het contributiejaar moet de nieuwe betaling binnen een maand binnen zijn.
 • Per kwartaal
  Voor de eerste dag van elk kwartaal dient u 1/4edeel van het contributiebedrag betaald te hebben. Boven aan deze pagina vindt u de juiste bedragen hiervoor.
  Indien u te laat betaald, rekenen wij een opslag van €5,- voor de administratiekosten.
 • Per maand
  Voor de eerste dag van de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, september, oktober en november moet u 1/10edeel van het contributiebedrag betaald hebben. Boven aan deze pagina vindt u de juiste bedragen hiervoor.
  Indien u te laat betaald, rekenen wij een opslag van €1,50 voor de administratiekosten.
Waarom 10 termijnen?

Als u per maand wilt betalen verdelen wij het bedrag in 10 termijnen. De maanden augustus en december hoeft er dan geen deel van de jaarcontributie betaald te worden. Dit doen wij, omdat er tijdens de zomervakantie en kerstvakantie niet gezwommen wordt. Op deze manier hoeft u niet te betalen voor de maanden waarin weinig lessen zijn, en houdt u iets meer over voor de vaak duurdere periodes.

Betaling via Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Meedoen en anderen
Als u minder draagkrachtig bent, zijn er verschillende organisaties die u helpen om uw kinderen (tot 18 jaar) te kunnen laten sporten. U kunt dan bij stichtingen als Jeugdfonds Sport & Cultuur (wedstrijdzwemmen en snorkelen) en Stichting Meedoen in Rotterdam (leszwemmen voor maximaal 2 jaar) een aanvraag indienen om de contributie voor u over te nemen. Deze organisaties betalen vaak maar een deel van de totale contributie. Het resterende deel (eigen bijdrage) betaalt u dan zelf, dit gaat echter vaak maar om enkele tientjes per jaar. De eigen bijdrage kan in overleg met de contributieadministratie ook in termijnen betaald worden. Tevens kunt u als u een Rotterdampas heeft via de gemeente Rotterdam het jeugd-tegoed aanvragen, hiermee kunt u bij geselecteerde winkels sportartikelen kopen voor uw kind. Ook kunt u met het jeugd-tegoed vervoersproducten kopen bij de RET zodat u met het openbaar vervoer naar het zwembad kan komen. Voor meer informatie over het jeugd-tegoed kunt u kijken op: www.jeugdtegoed.nl.
Rotterdampas

Wij doen mee met actienummer 64 van de Rotterdampas. Dit houdt in dat, indien u een Rotterdampas heeft, u jaarlijks eenmalig €25,- korting krijgt op de jaarcontributie van de kaarthouder. U dient zelf elk jaar aan ons door te geven dat u gebruik wilt maken van deze actie.

Aan deze actie doen ook andere sportverenigingen in Rotterdam mee, u kunt echter maar bij 1 vereniging van deze korting gebruik maken.

U kunt gebruikmaken van deze actie door dit bij de kassa aan te geven, zij maken dan een scan/ foto van de pas voor onze administratie. U kunt ook een mail sturen naar contributieadm@zwemmenrz.nl, voeg dan een scan/ duidelijke en scherpe foto van de voor en achterkant van de Rotterdampas toe als bijlage. Zet in het onderwerp: Actie Rotterdampas + lidnummer(s). Het lidnummer kunt u vinden op de ledenpas. De korting wordt pas gegeven nadat de contributieadministratie gecontroleerd heeft dat uw pas geldig is en de actie niet eerder in hetzelfde jaar bij een andere vereniging gebruikt is.