Gelijk naar de inhoud

Contributie zwemvaardigheid

Zwemmen is helaas niet gratis, daarom moet u als lid contributie betalen om te mogen zwemmen bij ons. De contributie wordt elk jaar tijdens de algemene vergadering vastgesteld en is gebaseerd op de kosten die wij maken voor het huren van zwemwater, aanschaf van nieuwe materialen, administratieve handelingen, etc. Zwemmen is geen goedkope sport, maar doordat zwemvaardigheid door vrijwilligers gegeven worden kunnen wij het voor een lagere prijs aanbieden dan zwembaden zelf en particuliere zwemscholen.

Voor zwemvaardigheid zijn de jaarcontributie en termijnbedragen vastgesteld op de onderstaande bedragen:

Groep Maandelijks Per kwartaal Jaarlijks
Kinderen
10 x €46,-
4 x €115,-
€460,-
Volwassenen
10 x €58,-
4 x €156,25
€625,-

Als u ondersteuning via Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Meedoen ontvangt, voor het betalen van de contributie voor uw kind, is de eigen bijdrage €180,-.

Voor dit bedrag mag u één per week bij ons een zwemvaardigheidsles volgen. Voor kinderen duurt de les 45 minuten, voor volwassenen duurt de les 1 uur.

Naast bovenstaande kosten, zijn er nog enkele eenmalige kosten:

 • €15,- inschrijfkosten, eenmalig bij inschrijving. Inclusief ledenpas.
 • €5,- bij het kwijtraken en vervangen van de ledenpas.
 • €15,- voor deelname aan het afzwemmen (per keer dat u/ uw kind voor een diploma gaat afzwemmen).
Extra activiteiten

Het kan voorkomen dat u twee of meer activiteiten wilt doen bij ons. U hoeft dan niet voor elke activiteit het volledige bedrag te betalen. De duurste activiteit wordt dan de basisactiviteit, hiervan moet u het volledige bedrag betalen. Voor elke extra activiteit die u dan wilt doen komt er €215,- (per jaar) bij. Er worden geen extra inschrijvingskosten in rekening gebracht bij het aanmelden voor een extra activiteit.

Het betalen van contributie

Bij ons kunt u de verschuldigde contributie betalen per bankoverschrijving en via pin in het zwembad bij de verenigingskassa. Wij accepteren geen contant geld, wij hebben hiertoe besloten vanwege de veiligheid van onze vrijwilligers. Zij hoeven hierdoor niet meer met contant geld over straat.

Indien u het bedrag per bankoverschrijving wilt betalen, kunt u het bedrag sturen naar: 
NL53 INGB 0000 4402 22 ten name van: Zwemmen Rotterdam-Zuid. Vermeld in de beschrijving het lidnummer en naam van u en/of uw kind. Indien u de contributie voor iedereen in uw gezin in één betalingsopdracht overmaakt, vul dan van ieder lid het lidnummer en naam in.

Indien u per pin wilt betalen, dan kunt u dit bij onze kassa in het zwembad doen. Doe dit indien mogelijk na de start van de activiteit, zodat de zwemmers op tijd omgekleed en al aan hun activiteit kunnen beginnen.

Betalen in termijnen

U kunt bij ons de contributie voldoen in termijnen. Daarbij mag u zelf kiezen of u per jaar, per kwartaal of per maand betaald. Hieronder enkele details:

 • Per jaar
  U betaalt het volledige bedrag in één keer aan ons. Na afloop van het contributiejaar moet de nieuwe betaling binnen een maand binnen zijn.
 • Per kwartaal
  Voor de eerste dag van elk kwartaal dient u 1/4edeel van het contributiebedrag betaald te hebben. Boven aan deze pagina vindt u de juiste bedragen hiervoor.
  Indien u te laat betaald, rekenen wij een opslag van €5,- voor de administratiekosten.
 • Per maand
  Voor de eerste dag van de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, september, oktober en november moet u 1/10edeel van het contributiebedrag betaald hebben. Boven aan deze pagina vindt u de juiste bedragen hiervoor.
  Indien u te laat betaald, rekenen wij een opslag van €1,50 voor de administratiekosten.
U betaalt dus vooraf voor de maand of termijn waarin gezwommen wordt.
Waarom 10 termijnen?

Als u per maand wilt betalen verdelen wij het bedrag in 10 termijnen. De maanden augustus en december hoeft er dan geen deel van de jaarcontributie betaald te worden. Dit doen wij, omdat er tijdens de zomervakantie en kerstvakantie niet gezwommen wordt. Op deze manier hoeft u niet te betalen voor de maanden waarin weinig lessen zijn, en houdt u iets meer over voor de vaak duurdere periodes. Ondanks deze termijnen blijft het gaan om een jaarcontributie, wordt er tijdens een maand minder gezwommen door feestdagen of sluiting van het zwembad, dan heeft u niet direct recht op compensatie voor de dagen dat er niet gezwommen kon worden.

Betaling via Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Meedoen en anderen

Als u minder draagkrachtig bent, zijn er verschillende organisaties die u helpen om u of uw kinderen (tot 18 jaar) te kunnen laten sporten. U kunt dan bij stichtingen als Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Meedoen in Rotterdam een aanvraag indienen om de contributie voor u over te nemen. Deze organisaties betalen vaak maar een deel van de totale contributie. Het resterende deel (de eigen bijdrage) betaalt u dan zelf, dit gaat echter vaak maar om enkele tientjes per jaar. De eigen bijdrage kan in overleg met de contributieadministratie ook in termijnen betaald worden.

Tevens kunt u als u een Rotterdampas heeft via de gemeente Rotterdam het jeugd-tegoed aanvragen, hiermee kunt u bij aangesloten winkels sportartikelen kopen voor uw kind. Ook kunt u met het jeugd-tegoed vervoersproducten kopen bij de RET zodat u met het openbaar vervoer naar het zwembad kan komen. Voor meer informatie over het jeugd-tegoed kunt u kijken op: www.jeugdtegoed.nl.

Rotterdampas

Wij doen mee met actienummer 64 van de Rotterdampas. Dit houdt in dat, indien u een Rotterdampas heeft, u jaarlijks eenmalig €25,- korting krijgt op de jaarcontributie van de kaarthouder. U dient zelf elk jaar aan ons door te geven dat u gebruik wilt maken van deze actie.

Aan deze actie doen ook andere sportverenigingen in Rotterdam mee, u kunt echter maar bij 1 vereniging van deze korting gebruik maken.

U kunt gebruikmaken van deze actie door dit bij de kassa aan te geven, zij maken dan een foto van de pas voor onze administratie. U kunt ook een mail sturen naar contributieadm@zwemmenrz.nl, voeg dan een scan of een duidelijke en scherpe foto van de voor en achterkant van de Rotterdampas toe als bijlage. Zet in het onderwerp: Actie Rotterdampas + lidnummer(s). Het lidnummer kunt u vinden op de ledenpas. De korting wordt pas gegeven nadat de contributieadministratie gecontroleerd heeft dat uw pas geldig is en de actie niet eerder in hetzelfde actiejaar bij een andere vereniging gebruikt is.