Gelijk naar de inhoud

Privacyverklaring website Zwemmen Rotterdam-Zuid

Privacyverklaring website Zwemmen Rotterdam-Zuid

Zwemmen Rotterdam-Zuid, gevestigd aan Korperweg 18 3084NC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op https://zwemmenrz.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zwemmen Rotterdam-Zuid
Korperweg 18
3084NC Rotterdam
+316-57758250
https://zwemmenrz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zwemmen Rotterdam-Zuid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het inschrijfformulier op onze website in te vullen en te verzenden en/ of in correspondentie.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zwemmen Rotterdam-Zuid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
  Alleen als u deze zelf opgeeft op ons inschrijfformulier.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info.algemeen@zwemmenrz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zwemmen Rotterdam-Zuid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit gebeurt op onder de grondslag toestemming, deze geeft u bij het invullen en versturen van formulieren op onze website.
 • Zwemmen Rotterdam-Zuid analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Dit gebeurt anoniem en is niet terug te leiden tot u als persoon. Dit gebeurt onder de volgende grondslag: gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zwemmen Rotterdam-Zuid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwemmen Rotterdam-Zuid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zwemmen Rotterdam-Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Online identiteit
  Hieronder vallen alle gegevens die wij gebruiken voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens worden verwerkt door Facebook en Google en worden verwijderd na 26 maanden. Indien u binnen deze periode onze website opnieuw bezoekt, gaat deze termijn opnieuw in. De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn: gegevens over uw activiteiten op onze website; Internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens kunnen gedetailleerd profiel vormen, maar zullen niet direct naar uw naam en IP-adres te herleiden zijn.
 • Inschrijvingen (zowel minderjarig en volwassenen)
  Deze gegevens verstrekt u ons door ons inschrijfformulier en/ of contactformulier in te vullen en te versturen. Wij gebruiken deze informatie om een wachtlijst bij te houden en u uit te nodigen voor de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven. Deze gegevens bewaren wij tot het moment dat u zich definitief inschrijft, u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten, u niet reageert op onze oproepen of uiterlijk na 5 jaar.
  De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn: Voor- en achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; IP-adres; Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het inschrijf-/ contactformulier op onze website in te vullen en te verzenden en/ of in correspondentie.
 • Vragen, opmerkingen en klachten
  Deze gegevens verstuurt u ons door het contactformulier in te vullen en naar ons te verzenden. Wij gebruiken deze gegevens om uw vragen, opmerkingen en/of klachten te behandelen. Deze gegevens bewaren wij zolang dit nodig is om eerdergenoemde te behandelen, maar uiterlijk (tenzij anders opgedragen) 1 jaar.
  De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn: Voor- en achternaam; E-mailadres; IP-adres; Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen en te verzenden en/ of in correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zwemmen Rotterdam-Zuid verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zwemmen Rotterdam-Zuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zwemmen Rotterdam-Zuid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over waarom en welke cookies wij gebruiken kunt u ons cookiebeleid inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemmen Rotterdam-Zuid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info.algemeen@zwemmenrz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zwemmen Rotterdam-Zuid wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwemmen Rotterdam-Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruiken onze website een met SSL versleutelde https-verbinding. Daarnaast beperken we het aantal personen die toegang hebben tot uw gegevens, alleen personen die uw gegevens nodig hebben, hebben hier toegang toe. Deze personen zijn ook verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan ons te overleggen.
De accounts waarmee deze personen toegang hebben tot uw gegevens worden beveiligd middels sterke wachtwoorden. Wachtwoorden worden niet hergebruikt, elk account heeft dus een uniek wachtwoord. Ook is binnen onze organisatie het gebruik van twee factor authenticatie verplicht. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info.algemeen@zwemmenrz.nl

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 5 februari 2021 om 22:35.