Skip to content

Vertrouwenscontactpersoon

Zwemmen Rotterdam-Zuid hecht veel waarde aan normen, waarden en wil een veilig sportklimaat bieden. Ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging accepteren wij niet.

Mocht het voorkomen dat er sprake is van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag, dan kunt u daar met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP) in vertrouwen over praten. Dit kan als u een opmerking of vraag heeft, maar ook als u een concreet incident wilt melden.

Taken van de Vertrouwenscontactpersoon:

  • eerste aanspreekpunt voor (ouders/verzorgers van) sporters, kaderleden en vrijwilligers bij ongewenst gedrag;
  • advies aan de melder over de te nemen vervolgstappen;
  • doorverwijzing naar deskundige hulp;
  • (anoniem) rapporteren van de melding aan het bestuur inclusief advies over de te nemen stappen;
  • advies aan bestuur over te nemen preventieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen.

De Vertrouwenscontactpersoon behandelt de melding niet inhoudelijk.

Alles wat u met de Vertrouwenscontactpersoon bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Hiervan wordt alleen afgeweken als het van rechtswege (bijvoorbeeld bij aangifte) nodig is. Dit doet de vertrouwenscontactpersoon alleen in overleg met en met toestemming van u.

Onze Vertrouwenscontactpersoon kan hulp of advies inroepen van de Vertrouwenscontactpersoon bij de KNZB ter ondersteuning in de procedurele rol. Dit gebeurt natuurlijk zonder dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

vertrouwenscontactpersoon - s
Vertrouwenscontactpersoon bij Zwemmen Rotterdam-Zuid
Bij Zwemmen Rotterdam-Zuid is onze vertrouwenscontactpersoon: Linda Goderie. Linda is bereikbaar via 06-42551592 of vertrouwenscontactpersoon@zwemmenrz.nl. Alleen de vertrouwenscontactpersoon heeft toegang tot dit e-mailadres. Linda is bij ons instructeur elementair zwemmen, masterzwemmer en official. Ze heeft de NOC*NSF training voor Vertrouwenscontactpersoon gevolgd en is natuurlijk in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook een mannelijk lid van de vereniging heeft aangegeven de rol van Vertrouwenscontactpersoon te willen vervullen. Zijn gegevens volgen later dit jaar nadat hij de training heeft gevolgd.
vertrouwenscontactpersoon-linda-goderie_portret
Linda Goderie
Vertrouwenspunt Sport NOCNSF
Vertrouwenspunt Sport NOCNSF Wij kunnen ons voorstellen dat u in sommige situaties liever niet de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging benadert. U kunt dan terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van de NOCNSF. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via: Telefoon: 0900-2025590 E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport.
Vertrouwenscontactpersoon KNZB
Een 3e mogelijkheid is de Vertrouwenscontactpersoon van de KNZB, Petra van den Hoek. Zij kan ook uw eerste aanspreekpunt zijn en u begeleiden en adviseren over de te nemen stappen. Meer informatie over de VCP van de KNZB vindt u op de website: https://www.knzb.nl/knzb/vertrouwenscontactpersoon De VCP van de KNZB is bereikbaar via: Telefoon: 088–1348655 E-mail: vcp@knzb.nl