Gelijk naar de inhoud

Vertrouwenscontactpersoon

Zwemmen Rotterdam-Zuid hecht veel waarde aan normen, waarden en wil een veilig sportklimaat bieden. Ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging accepteren wij niet.

Mocht het voorkomen dat er sprake is van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag, dan kunt u daar met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP) in vertrouwen over praten. Dit kan als u een opmerking of vraag heeft, maar ook als u een concreet incident wilt melden.

Taken van de Vertrouwenscontactpersoon:

  • eerste aanspreekpunt voor (ouders/verzorgers van) sporters, kaderleden en vrijwilligers bij ongewenst gedrag;
  • advies aan de melder over de te nemen vervolgstappen;
  • doorverwijzing naar deskundige hulp;
  • (anoniem) rapporteren van de melding aan het bestuur inclusief advies over de te nemen stappen;
  • advies aan bestuur over te nemen preventieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen.

De Vertrouwenscontactpersoon behandelt de melding niet inhoudelijk.

Alles wat u met de Vertrouwenscontactpersoon bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Hiervan wordt alleen afgeweken als het van rechtswege (bijvoorbeeld bij een wettelijke meldplicht of voor het doen van aangifte) nodig is. Dit doet de vertrouwenscontactpersoon alleen in overleg met en met toestemming van u.

Onze Vertrouwenscontactpersoon kan hulp of advies inroepen van de Vertrouwenscontactpersoon bij de KNZB ter ondersteuning in de procedurele rol. Dit gebeurt natuurlijk zonder dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

vertrouwenscontactpersoon - s
Vertrouwenscontactpersoon bij Zwemmen Rotterdam-Zuid

Bij Zwemmen Rotterdam-Zuid is onze vertrouwenscontactpersoon: Jenny Zwijnenburg. Jenny is bereikbaar via 06-18649427 of vertrouwenscontactpersoon@zwemmenrz.nl. Alleen de vertrouwenscontactpersoon heeft toegang tot dit e-mailadres.

Jenny is bij ons instructeur elementair zwemmen geweest en is moeder van 2 kinderen. Ze is natuurlijk in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en heeft de benodigde cursussen gevolgd om de taken van een vertrouwenscontactpersoon uit te kunnen voeren.

Jenny - Vertrouwenscontactpersoon
Jenny Zwijnenburg
Vertrouwenscontactpersoon KNZB

Een 2e mogelijkheid is de Vertrouwenscontactpersoon van de KNZB. Zij kunnen ook uw eerste aanspreekpunt zijn en u begeleiden en adviseren over de te nemen stappen. Meer informatie over de VCP van de KNZB vindt u op de website van de KNZB: https://www.knzb.nl/knzb/vertrouwenscontactpersoon of neem contact op via vcp@knzb.nl

Centrum Veilige Sport Nederland

Naast de eerder genoemde opties is er ook het Centrum Veilige Sport Nederland van de NOC*NSF. Hier kan je terecht met vragen en meldingen op het gebied van veilig sporten en grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, misbruik, pesten en doping. Zij bieden meerdere opties aan om informatie in t winnen, vragen te stellen of een melding te maken. Kijk hiervoor op https://centrumveiligesport.nl/contact